16. අතර මග . . . . . . . . . . . . . . . . ! (කටුක දිවියක පැතුම)


2 comments:

  1. ගමන නවත්තන රතු එලිය කියන එකෙන් සංකේතවත් කරේ කුමක්ද?

    ReplyDelete
    Replies
    1. රිදී හැන්ද කටේ තබාගෙන උපත ලත් අප සියල්ලන්හටම ජීවත්වීමේදී මුහුණ දන්නට සිදුවනා බාධක කම් කටොළු! ඒවා කාලෙකින් විසඳුනාම ඒක ගැන හාංකවිසියක්වත් නැතුව යළිත් ජීවිතය පටන් ගන්නවා!

      Delete

23. ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්

"ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්" කියන්නේ ගඟක් වගේම දිග කථාවක්. මෝබි ඩික් වෙළුම් තුන අමෙරිකනු ලේඛක හර්මන් මෙල්විල් ගේ ධවල තල්මසාගේ...